Головна » 2015 » Лютий » 15 » Засідання Верховної Ради України з 10 по 13 лютого 2015 року.
09:51
Засідання Верховної Ради України з 10 по 13 лютого 2015 року.

З 10 по 13 лютого 2015 року Верховною Радою України в цілому було прийнято такі законопроекти:

 1025-1     Д     Проект Закону про внесення змін до статті 186-1 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури погодження проекту землеустрою.

Документом встановлюється, що у висновку про відмову погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, органами виконавчої влади, які здійснюють його погодження, має бути надано вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою та розумний строк для усунення таких недоліків.

Також цим органам забороняється повторно відмовляти у погодженні таких проектів у разі, якщо усі зауваження, висловлені у їх попередньому висновку, були усунені, та висувати додаткові зауваження до проекту у разі, якщо такі зауваження не були висунені у попередньому висновку.

 0949     Д     Проект Закону про відкритість використання публічних коштів

Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Встановлюється, зокрема, що інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів.

Згідно з документом, єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним. Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм, за якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення, здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

 1534     У     Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини

Законодавчим актом забезпечено реалізацію прав громадян, у тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополь Російською Федерацією, зоні антитерористичної операції або переселилися з зазначених територій щодо реалізації їх майнових та немайнових прав, зокрема, стосовно оформлення спадкових прав.

Законом встановлено, що місцем відкриття спадщини має бути визнано "місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів", що дає змогу нотаріусу завести спадкову справу, яка підлягатиме державній реєстрації у Спадковому реєстрі, замість відкриття спадщини за останнім місцем проживання спадкодавця, як це передбачено чинною редакцією статті 1221 цього Кодексу.

Крім цього, орган місцевого самоврядування зобов'язано подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходженням основної частини рухомого майна, замість подання такої заяви за місцем відкриття спадщини, як це передбачено чинною редакцією частин першої та третьої статті 1277 ЦК

 1817     Д     Проект Закону про внесення змін до пункту 2 "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного значення.

 1647     Д     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду). З метою удосконалення державного нагляду за додержанням вимог законодавства України з питань захисту суспільної моралі Законом, зокрема, виключено із Закону "Про захист суспільної моралі" положення щодо визначення статусу та засад діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

 0919     Д     Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів).   Законом уточнено повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, в частині встановлення цін і тарифів на електричну енергію і природний газ; визначено державні колегіальні органи суб’єктом здійснення державного регулювання цін та їх відповідні повноваження.

1423     Д     Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо постраждалих під час протестів).

Відповідно до закону, до інвалідів війни належать також інваліди з числа осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участi у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 по 21 лютого 2014 року (далi - Революцiя Гiдностi), та якi звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.

Абзац перший цього пункту не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу в правоохоронних органах спецiального призначення, вiйсковослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ, Збройних Сил та iнших вiйськових формувань, якi отримали iнвалiдність внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконаннi службових обов’язків, пов’язаних з подiями Революцiї Гiдностi.

Участь осiб, зазначених в абзаці першому цього пункту, у Революцiї Гiдностi та отримання ними пiд час Революцiї Гiдностi поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, встановлюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Зв’язок iнвалiдностi з пораненнями, калiцтвом, контузiєю чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманими особами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, пiд час участi у Революцiї Гiдностi, встановлюється за результатми медико-соцiальної експертизи в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України.

 0963     Д     Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" з пропозиціями Президента України від 24.09.2014 (доопрацьований). Законодавчим актом внесені зміни до низки положень Бюджетного кодексу України, що стосуються повноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати, інших державних органів у сфері формування державної бюджетної політики, виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства у зв'язку із зміною окремих конституційних норм щодо формування та діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері формування державної бюджетної політики, виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства та з огляду на положення частини другої статті 120 Конституції України, згідно з якими організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

1656     П     Проект Закону про забезпечення права на справедливий суд.

  0922     У     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Законодавчим актом внесено зміни і доповнення до низки законодавчих актів України з метою їх узгодження із Законом України "Про  правові засади цивільного захисту", здійснено техніко-юридичне удосконалення деяких їх положень з врахуванням досвіду практичного застосування вказаного Закону та забезпечення виконання основних заходів і завдань у сфері цивільного захисту, які спрямовані на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час, в особливий період та під час цільової мобілізації.

 0920     Д     Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї. Законодавчим актом виключено зі статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення покарання у вигляді штрафу та виправних робіт. При цьому залишено покарання у вигляді громадських робіт або адміністративного арешту, а також, передбачено можливість застосування приводу до особи, яка ухиляється від явки до органу внутрішніх справ або суду у справі про вчинення насильства в сім'ї.

 1580     У     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція). Законом з метою дерегуляції умов та порядку здійснення господарської діяльності внесено ряд змін до законодавчих актів України, які передбачають зокрема, привести законодавство в окремих сферах у відповідність до законодавства Європейського Союзу, ліквідувати дозвільні центри як окрему складову центрів надання адміністративних послуг та зосередити надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у центрах надання адміністративних послуг, скасувати необхідність одержання деяких дозвільних документів та повноваження органів влади тощо.

 1550     У     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування органів внутрішніх справ.

Законодавчим  актом оптимізується структура Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, існуючі спеціальні підрозділи МВС об'єднано єдиний універсальний спеціальний підрозділ міліції.

Законом також усунено дублювання функцій в діяльності ГУБОЗ МВС, транспортної міліції, уповноважених органів внутрішніх справ у справах дітей, які фактично виконують функції, що належать до компетенції блоку кримінальної міліції та міліції громадської безпеки, маючи при цьому власні управлінські апарати.

Відповідні зміни та доповнення внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального процесуального кодексу, законів "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про транспорт", "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" та "Про ветеринарну медицину".

 1552     У     Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини.

Законом посилено кримінальну відповідальність військовослужбовців за вчинення окремих військових злочинів в умовах особливого періоду.

З цією метою внесено зміни до статей 402-405, 407-411, 413, 418-421, 425, 426, 428, 435 Кримінального кодексу, якими встановлено більш сувору відповідальність за військові злочини, передбачені вказаними статтями, якщо їх вчинено не лише в умовах воєнного стану, а й в умовах особливого періоду, під яким розуміється період, що охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

1833     Д     Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва).

 1364     Д     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про міліцію" (щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції).

 

 

 

Також за основу було прийнято такі законопроекти:

 1694     Д     Проект Закону про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення).

1695     Д     Проект Закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення).

  1154     Д     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України).

1058     Д     Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій).

  1688     Д     Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Проектом передбачається:

до пункту 19 частини першої статті 6 Закону внести зміни в частині визнання учасниками бойових дій осіб із числа військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби;

доповнити частину першу статті 6 Закону новим пунктом 20, яким надати право на встановлення статусу учасника бойових дій особам, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії України;

доповнити частину другу статті 7 Закону новими пунктами 10 - 12, якими надати право на встановлення статусу інваліда війни безпосереднім учасникам антитерористичної операції із числа військовослужбовців, працівників, добровольців, волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення;

доповнити статтю 9 Закону новим пунктом 13, яким надати право на встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в забезпеченні проведення антитерористичної операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством;

внести зміни до статті 10 Закону, якими пропонується поширити чинність Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на сім’ї добровольців та працівників підприємств, установ чи організацій, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час залучення та участі в антитерористичній операції у період її проведення.

 1046     Д     Проект Закону про внесення доповнень до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (щодо врегулювання питань, періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю).

Законопроектом пропонується врегулювати питання щодо періодичності та строків виплати допомоги по безробіттю.

Проектом передбачається встановити, що:

допомога по безробіттю виплачуватиметься два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата;

одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюватиметься протягом 14 днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи, набуття статусу підприємця фізичною особою.

1706     Д     Проект Закону про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про міліцію" (щодо збереження грошового та інших видів забезпечення працівникам міліції, захопленим в полон або заручниками, або безвісно відсутніми).

 

 

Переглядів: 1827 | Додав: administrator | Теги: Засідання Верховної Ради України з | Рейтинг: 0.0/0
[30.04.2017]
Гроші за зекономлену субсидію. (0)
[30.04.2017]
Правило переїзду перехрестя з круговим рухом. (0)
[07.04.2017]
Допомога учасникам війни та бойових дій. (0)
[06.04.2017]
В Євросоюз без віз. (0)
[05.04.2017]
Пом'якшення обмеження на продаж готівкової валюти громадянам. (0)
[21.03.2017]
Побутові товари з гарантією тільки через касові апарати. (0)
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук на сайті
120x90
Друзі сайта
Хороший дополнительный заработок без вложений. Неймовірно
Статистика
Друзі сайту
...
Відвідувачі онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Цікаві статті
[12.03.2017]
Обмін пошкоджених купюр іноземної валюти. (0)
[31.01.2017]
Пенсія для учасників бойових дій. (0)
[18.10.2016]
Земля для кожного українця. (0)
[17.03.2015]
Нові правила отримання субсидії 2016. (0)
[28.02.2015]
Документи, які дійсні перетину кордону з дітьми. (0)
[10.01.2015]
Порядок отримання фізособами та юрособами інформації з Держреєстру прав на нерухомість. (0)
[21.12.2014]
Шокуючі іновації від Міністерства фінансів для економії державних коштів. (0)
[21.11.2014]
Пенсії та інші соцвиплати переселенцям з Донбасу. (0)
[08.11.2014]
Затверджено Умови прийому на навчання до вузів у 2015 році. (0)
[23.09.2014]
Гарантовані державою пільги учасникам АТО а також членам їх сімей. (2)