Інформація про право України

Головна » Статті » Соціальні питання

Державні соціальні виплати: види та порядок призначення.

1. У зв’язку з вагітністю та пологами - право на цей вид допомоги мають всі жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування.

Розмір допомоги у 2015 році складає: з січня  -  286,75 грн., з грудня – 304,50 грн. (не менше 25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць ).

 2. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини,  опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення   належних   умов   для  її  повноцінного  утримання  та виховання.

Звернення за призначення допомоги можливе впродовж  12 календарних місяців після народження дитини.

Для  призначення  допомоги  при народженні дитини органу соціального  захисту  населення за умови пред’явлення паспорта або  іншого документа, що посвідчує особу, подається:

      1)   заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається у довільній формі, із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини;

2)                 копія  свідоцтва  про  народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

 

Допомога може перераховуватися на поштове відділення або на банківський рахунок отримувача. В останньому випадку до органу праці та соціального захисту населення потрібно буде надати реквізити банківського рахунку.

Особи,  що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої  дитини  або  наступних дітей (народжених до 30 червня 2014),  подають  копії  свідоцтв  про  народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги.

Для  реєстрації  місця  проживання  дитини  одним  із батьків (опікуном) до органу соціального захисту населення подається заява та квитанція про сплату державного мита або копія посвідчення, яке дає право на звільнення

від сплати мита.

          У разі звернення осіб,  місце  проживання  яких  не зареєстровано, осіб, які вимушені були залишити місця проживання з тимчасово  окупованої  території України та районів  проведення антитерористичної операції та не мають можливості зареєструвати новонароджену дитину,  рішення  про  призначення  допомоги  при народженні  дитини  приймає орган соціального захисту населення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем фактичного проживання сім’ї.

 

Допомога  при  народженні  дитини  надається  у розмірі, встановленому на дату народження дитини

 

 

 

        Допомога  при  народженні  дитини,  яка  народилася  після  8 квітня 2011 до 30 червня  2014   надається:

  • на  першу  дитину в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму; 
  • на другу дитину - кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму;
  •  на  третю і кожну наступну дитину - кратній 120  розмірам  прожиткового мінімуму. 

Виплата допомоги здійснюється  одноразово  у  десятикратному  розмірі  прожиткового мінімуму  при  народженні  дитини,  решта  суми  допомоги на першу дитину виплачується протягом 24 місяців,  на  другу  дитину -                           48 місяців,  на  третю  і  кожну наступну дитину - 72 місяців рівними частинами.

 

  При цьому така допомога надається у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини.

 

            Допомога  при  народженні  дитини,  яка  народилася  після 30 червня  2014,  надається  у  розмірі  41280  гривень.  Виплата допомоги  здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги   виплачується  протягом  наступних  36 місяців  рівними частинами. 

 

            Для  осіб,  у  яких  закінчився  строк  виплати  допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку  в  розмірі  130  гривень.

 

 

 3. На дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у розмірі, що дорівнює різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, пенсії, стипендії та державної допомоги за попередні шість календарних місяців.

Максимальний розмір допомоги у 2014 році

На дітей віком до 6-ти років  -2064 грн.

На дітей віком від 6 до 18 років - 2572 грн.

 Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, подаються такі документи:

- заява опікуна чи піклувальника про  призначення  допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- копія   рішення  органу  опіки  та піклування або суду про встановлення  опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою  батьківського  піклування;  

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка   з місця проживання заявника про склад сім'ї;

- довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.

 

4. Допомога на дітей одиноким матерям

На допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька   дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків,  які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) надається, у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Мінмолодьспортом та Держкомстатом.  

Мінімальний розмір

 

Категорія дітей

 

Діти віком до 6-ти років

309,60 грн.

Діти віком від 6 до18  років

385,80 грн.

Діти віком від 18  років до 23 років

365,40 грн.

Діти віком до 6-ти років

516,00 грн.

Діти віком від 6 до18  років

643,00 грн.

Діти віком від 18  років до 23 років

609,00 грн.

 

 

  

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям  подаються такі документи:

- заява про призначення допомоги,  що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про проживання дитини з матір'ю.

 Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

 5. При усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Усиновлювачу допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем його реєстрації на підставі:

- заяви одного із усиновлювачів;

- копії свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

- копія рішення суду про усиновлення дитини.

 


Тимчасова державна соціальна допомога дітям,
батьки яких ухиляються  від сплати аліментів,
не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

 

Тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину.

Розмір допомоги становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку:     

 

Категорія дитини

 

Діти віком до 6-ти років

309. 60 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

385.80 грн.

     

Відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, тимчасова допомога призначається у разі, коли один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі.

Для призначення тимчасової допомоги

одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем

проживання (перебування):

заяву за формою, затвердженою Мінпраці;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

довідку відповідної установи про перебування одного з батьків під

арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі,

визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на

строковій військовій службі.

 рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

 довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення.

                  


Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

             Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 року № 26 «Про продовження строку дії постанови    Кабінету Міністрів України   від 31 січня 2007 р. № 81 Про затвердження Порядку призначення і виплати  державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» розмір державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

  

Максимальний розмір допомоги у 2014 році

На дітей віком до 6-ти років:

2064 грн.

На дітей віком від 6 до 18 років:

2572 грн.

На дітей віком від 18 до 23 років:

2436 грн.

  

               У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю.

              Розмір грошового забезпечення становить 35 відсотків двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину.

Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.

 


 

Закон України 

“Про державну соціальну допомогу  

малозабезпеченим сім’ям”  

Допомога малозабезпеченим сім’ям, в тому числі сім’ям з дітьми призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

                 З метою посилення соціального захисту сімей з дітьми для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а  для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної  дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи,  та для кожної дитини , яка за висновком лікарсько-консультативної комісії визнана дитиною-інвалідом, -  на 20 відсотків.

У 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний), визначений відповідно до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", збільшується у 2014 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2014 році становить:  

 

для працездатних осіб

255,78

 

 

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів

949,00

 

 

для дітей:

 

віком до 6 років

774,00

віком від 6 до 18 років

964,50

 

 

віком від 18 до 23 років (за умови навчання)

913,50

 

 

    Для призначення соціальної допомоги уповноважений  представник сім'ї подає органу праці та соціального захисту населення такі  документи:

     заяву;

   документ, що посвідчує особу уповноваженого  представника сім'ї;

     довідку про склад  сім'ї;

     декларацію про  доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім'ї);

     довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

 


ЗАКОН УКРАЇНИ
“ПРО ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ
ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ”

               Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам встановлюється у новому розмірі з дня набрання чинності законом про збільшення розміру прожиткового мінімуму.

Якщо інвалід з дитинства або дитина- інвалід має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і державну  соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

 

Державна соціальна допомога

 

інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

 

1660,75

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

 

1423,50

інвалідам з дитинства II групи

949

одиноким інвалідам з дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

949

інвалідам з дитинства ІІІ групи

949

одиноким інвалідам з дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

949

на дітей-інвалідів

949

 

 

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

 

1180,30

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

1307,30

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою

 

996,45

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд

 

 

1512,45

 

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

 

1639,45

 

 

 

 

 До державної соціальної допомоги встановлюються доплата - щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму (ПКМУ від 26.03.2008 р. № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”)

 

ПОРЯДОК  
надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним 

 

Особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, надається щомісячна грошова допомога на догляд за ним.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата (в 2014 році складає 1218 грн).

  

Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи відповідним органам праці та соціального захисту населення: 

заява;

документ, що посвідчує особу;

довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї;

довідки про доходи кожного члена сім'ї;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі. 

 

 

Механізм надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг за наявності засобів обліку

                  Механізм надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обсяг витрачання яких вимірюється засобами обліку, передбачає наступне:
              1. Право на призначення субсидії визначається виходячи з вартості послуг в межах норм споживання (незалежно від того, скільки громадяни фактично споживали у попередньому періоді). А розмір субсидії розраховується виходячи з обсягів фактичного споживання послуг у попередньому періоді, але не більше від установлених норм. Такий механізм надання субсидій розроблено з метою ефективного використання коштів державного бюджету, що виділяються для надання субсидій населенню.


              2. Розмір плати громадян за умови призначення житлової субсидії не залежить від вартості послуг, взятої для розрахунку субсидії, а визначається в залежності від доходів (10 або 15 відсотків їх середньомісячного доходу). У повідомленні про призначення субсидії зазначається обов’язкова частка плати сім’ї в межах норм споживання, яку отримувач субсидії повинен сплачувати щомісячно. У разі, коли вартість фактично спожитої послуги менша ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, отримувачі субсидій сплачують її фактичну вартість.


              3. Якщо сім'я економно споживала газ, воду, електроенергію у період отримання субсидії, при призначенні субсидії на наступний термін розмір її витрат зменшується на 2 відсотки, але не більше як на 6 відсотків відповідно за кожні 10 відсотків зменшення загальної суми вартості фактично використаних послуг у попередньому періоді проти суми їх вартості за встановленими нормами споживання.


              4. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надаються у безготівковому вигляді, тобто суми призначених субсидій перераховуються на рахунки отримувачів субсидій в організаціях, що надають послуги; їх розмір змінюється в залежності від фактичного споживання послуг.


              5. При призначенні субсидії визначається її орієнтовний розмір. Остаточний розмір обраховується після закінчення терміну дії субсидії та отримання відомостей від заявника чи організації, яка надає послуги, про фактичні обсяги їх споживання.


              У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, меншу від суми призначеної субсидії та обов`язкової частки плати в межах норм споживання, невикористані перераховані кошти повертаються організаціями, що надають послуги, на рахунок відділів (управлінь) субсидій. У разі, коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії та обов`язкової частки плати, відділи (управління) субсидій дораховують необхідну суму коштів на рахунки громадян в організації, що постачає газ, але не більше від встановлених норм.


Такий механізм вигідний як сім’ї, так і державі:


- заощаджуються енергоресурси;


- зменшується обсяг бюджетних коштів для надання субсидій;


- сім'я зменшує свої витрати на оплату газу.

 

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива поширюється на громадян, які зареєстровані, проживають у житлових приміщеннях та на яких відкрито особовий  рахунок за місцем реєстрації

Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах норм   споживання з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом  визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу.

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні   (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за останні шість місяців або два квартали, що передують місяцю  звернення за призначенням субсидії) сукупного доходу осіб, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - на основі річного за попередній календарний рік.

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає органу праці та соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, за формами, затвердженими Мінпраці.

На запит органів праці та соціального захисту населення відомості для нарахування субсидій надають:

довідки про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях;

про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;

про фактичне витрачання за попередній період газу, води, електричної та теплової енергії  за наявності засобів обліку;

Категорія: Соціальні питання | Додав: administrator (15.05.2012)
Переглядів: 101493 | Коментарі: 63 | Теги: державна допомога, виплати | Рейтинг: 2.4/43
Всього коментарів: 63
63 iriskha1805  
Доброго дня підкажіть будьласка чи можу я отримати ще якусь допомогу на дітей ? Бо отримую 860на доньку їй 7міцяців на сина не отримую ніякої допомоги йому 3.4 ?проживаю збатьками зчоловіком не живемо вже рік аліменти на двох дітей платить частково не кожного місяця розлучать після того як донці виповниться рік! Дякую

62 antoninakarikas  
здравствуйте,у меня такой вопрос я родила сына в 16лет,училась на первом курсе получала большую стипендию т.к я ребенок лишенный родительской опеки,но после родов ушла в декрет соответственно ничего не получаю вообще на себя 1,4 года уже,должна ли я что-то получать я ведь нигде не делась и статус тот же.
Відповідь: Доброго дня!
Якщо Ви знаходитесь в академічній відпустці, то виплата стипендії припиняється на весь період відпустки. після поновлення  в списках студентів Вам поновлять виплату стипендії. Для отримання стипендії в цей період Вам потрібно продовжувати навчатись в навчальному закладі.

61 nasadyuk1996  
добрий день мені 18 років маю сина 8 місяців я мама одиначка і малозабезпечина сказіть буть-ласка скілки повина получати

60 milakrich  
Вітаю, скажіть будь ласка, чи можу я отримати державну допомогу малозабезеченим сім'ям, якщо я мати в декреті, отримую допомогу при народженні дитини, якій 5 міс. чоловік отримує мінімальну зарплату, власного житла не маємо і земельна ділянка на нас не числиться. Єдине, що 8 міс. тому придбали автомобіль, оцінена вартість якого 40, або 50 тис. грн. І ще: яка приблизно буде сума допомоги?

59 iraguray  
Добрий день. Я була у шлюбі коли народилась дитина ,розлучилася коли дитині виповнилося 4 роки.Батько дитиний пізніше був позбавлений батьківського піклування .Дитину з 4 років виховую сама . Чи маю я статус матері одиначки за законом? І які соціальні пільги (допомоги) мае дитина якщо один з батьків позбавлений батьківськіх прав також чи призначяеться тимчасова соціальна допомога для дітей батько якіх ухиляеться від сплати аліментів з 18 років якщо дитина навчяеться ???

58 Tanuweli4ka  
Скажіть будь ласка, чи призначиться мені допомога на дитину якщо я і чоловік працюємо не офіційно?

57 alonabojko2016  
Добрий день. Скажіть будь-ласка чи можу я оформити допомогу по доходахна дитину якій 1р.5міс., але є ще дитина якій 4 роки? чоловік ніде не працює, а я дикретній відпусці.

56 mbogow  
Доброго дня. Я маю до Вас два запитання.
1) Я малозабезпечена одинока мати що знаходжусь по догляду за дітьми до трьох років 2,5 та 1,3 роки.На які види соціальної допомоги я можу розраховувати.
2) Я з дітьми проживаю в квартирі сестри,окрім соціальної допомоги доходів не маю. Що потрібно для оформлення субсидії, бо за старими тарифами я сплачую в зимовий період половину виплат що отримую. Дякую з повагою Людмила.
Відповідь: Доброго дня!
1. Допомога малозабезпеченим сім"ям, допомога одинокій матері.
2. За Новим порядком з 1 травня 2015 року потрібна заява та декларація про доходи.

55 natA  
Добрий день, скажіть будь-ласка: до скількох років виплачується дикретні на першу дитину, я родила 14.07.2013. І чи можна вимагати доплати при тому, що у чоловіка 3000грн. зарплата + 810грн. дитячі. квартиру знімаємо, більше допомоги нема.
Відповідь: Доброго дня!
Допомога  при  народженні  дитини,  яка  народилася  після  8 квітня 2011 до 30 червня  2014   надається:

    на  першу  дитину в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму;
    на другу дитину - кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму;
     на  третю і кожну наступну дитину - кратній 120  розмірам  прожиткового мінімуму.

Виплата допомоги здійснюється  одноразово  у  десятикратному  розмірі 
прожиткового мінімуму  при  народженні  дитини,  решта  суми  допомоги
на першу дитину виплачується протягом 24 місяців. Допомога по догляду за
дитиною до 3-х років з 1 липня 2014 року скасована. Туди входила
доплата по доходах.

54 bratak1990  
Доброго дня! скажіть чи зможу я получати субсидії якщо в мене є будинок 38,8 кв.м. з нами проживає та зареєстрована перестаріла жінка та чоловік не працює, а я оформлена по догляду за дитиною до 3-х років, всі комунальні послуги зареєстровані на перестарілу жінку?
Відповідь: Доброго дня!
Якщо по доходам проходите, то так.

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-53
[30.04.2017]
Гроші за зекономлену субсидію. (0)
[30.04.2017]
Правило переїзду перехрестя з круговим рухом. (0)
[07.04.2017]
Допомога учасникам війни та бойових дій. (0)
[06.04.2017]
В Євросоюз без віз. (0)
[05.04.2017]
Пом'якшення обмеження на продаж готівкової валюти громадянам. (0)
[21.03.2017]
Побутові товари з гарантією тільки через касові апарати. (0)
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Будемо Вам вдячні за перегляд однієї реклами в розділі "Друзі сайта". Це буде оплатою за відповідь на Ваше запитання.
Пошук на сайті
120x90
Друзі сайта
Хороший дополнительный заработок без вложений. Неймовірно
Статистика
Друзі сайту
...
Відвідувачі онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Цікаві статті
[12.03.2017]
Обмін пошкоджених купюр іноземної валюти. (0)
[31.01.2017]
Пенсія для учасників бойових дій. (0)
[18.10.2016]
Земля для кожного українця. (0)
[17.03.2015]
Нові правила отримання субсидії 2016. (0)
[28.02.2015]
Документи, які дійсні перетину кордону з дітьми. (0)
[10.01.2015]
Порядок отримання фізособами та юрособами інформації з Держреєстру прав на нерухомість. (0)
[21.12.2014]
Шокуючі іновації від Міністерства фінансів для економії державних коштів. (0)
[21.11.2014]
Пенсії та інші соцвиплати переселенцям з Донбасу. (0)
[08.11.2014]
Затверджено Умови прийому на навчання до вузів у 2015 році. (0)
[23.09.2014]
Гарантовані державою пільги учасникам АТО а також членам їх сімей. (2)